Grupa sportowa par tańca towarzyskiego.

To sekcja wyczynowa par tańca towarzyskiego, które występują na Turniejach Tańca w całym kraju, tam zdobywają punkty oraz miejsca na podium, co decyduje o uzyskiwaniu przez nich wyższych klas tanecznych.
Prezentują się przed dużą publicznością, kochają rywalizację sportową oraz poświęcają ogromną ilość czasu na własne szkolenie oraz trening.
Treningi par sportowych odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają 90 minut. Pary sportowe są zobowiązane do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkołę tańca a także do obowiązkowego uczestnictwa w obozach treningowych.
Pary sportowe mają możliwość indywidualnego korzystania z sali treningowej.