Obozy taneczne

Szkoła tańca zajmuję się organizacją obozów taneczno – wypoczynkowych dla dzieci od lat 7 i młodzieży.


Pozioma zaawansowania uczestników to początkujący, średnio-zaawansowany i zaawansowany

Cele obozu ogólne:

 • podniesienie poziomu umiejętności tanecznych
 • twórcze i aktywne sposoby spędzania wolnego czasu
 • integracja grupy
 • rozwijanie zainteresowań tanecznych
 • akceptacja samego siebie


Cele obozu szczegółowe:

 • nauczanie i doskonalenia tańców standardowych i latynoamerykańskich
 • nauka nowoczesnych form tańca (hip hop, jazz)
 • zdobywanie wiedzy teoretycznej z zakresu tańca sportowego
 • podnoszenie sprawności fizycznej
 • kształtowanie harmonijnego rozwoju mięśni oraz estetyki i gracji ruchów
 • wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas uprawiania sportu
 • kreowanie pozytywnych postaw współżycia w grupie


Formy realizacji:

 • zajęcia grupowe i indywidualne z trenerami klubowymi oraz szkoleniowcami
 • projekcję filmów o tematyce tanecznej
 • konkursy sportowe w korelacji z wiedzą taneczną